Om klimakatastrofe..

Jeg føler for å dele noen generelle betraktninger rundt noe stort, noe som er mye større enn meg, deg og oss. All den kunnskap og erfaring vi mennesker gjennom tusenvis av år har klart å samle og utvikle sier oss at vi er i ferd med å ødelegge menneskehetens eksistensgrunnlag. Jordkloden er syk, den har feber og feberen kommer til å øke.

Konsekvensen av dette er at is vil smelte fra fjell og breer og renne ut i verdenshavene. Vannstanden i havene vil øke og vann vil flomme inn over områder som i dag er tørt land. De mest forsiktige og edruelige estimater går på at man ser for seg en generell økning av vannstand i verdenshavene med 1-2 meter. For oss i Norge vil kanskje ikke dette høres veldig dramatisk ut, men vi er i ferd med å ødelegge hus og hjem for flere hundre millioner mennesker som lever i lavtliggende områder ved havet.

I verdenshavene har vi strømninger, dette er en fininnstilt mekanisme som fører oppvarmet havvann nordover til blant annet Norge og våre nærområder. Når disse varme havstrømmene kommer opp mot nordpolen så kjøles de ned og faller tusenvis av meter ned i underjordiske fossefall og føres sørover igjen slik at ikke områder rundt ekvator blir ubeboelige. Dette er jordens eget kjøle- og varmesystem. Dette er en premiss for det meste av livet i havet og på landejorden slik vi kjenner det i dag. Med temperaturøkninger vil vi kunne se endringer i havstrømmene, de vil kanskje i verste fall stoppe opp eller endre seg dramatisk. En konsekvens av å ikke få varme havstrømmer mot nord vil være at Norge kan bli ført inn i noe som kan ligne en istid samtidig som at land rundt ekvator ikke får noen som helst slags form for kjøling og vil kunne tørke inn i ørkenutvidelser.

Disse klimaendringene vil gjøre det vanskelig å finne dyrkbar mark til frukt og grønnsaker samt næringsgrunnlag for sau, gris og kyr som vi er så avhengig av i dag. Dette igjen vil føre til knapphet på mat. Per i dag produseres det ironisk nok, mat til å føde hele jordens befolkning og mer til, utfordringen vi har nå er imidlertid en skjev fordeling. Denne situasjonen vil bli drastisk forverret dersom scenarioene over slår til. Da har vi ikke lenger bare en skjev fordeling av matressurser, vi vil ha en global mangel på mat til å fø mennesker som allerede lever her, for ikke snakke om totalt manglende evner til å fø den stadig voksende verdensbefolkningen.

Hva må til? Det er en bred enighet i fagmiljøer om at klimagassutslipp må ned på et førindustrielt nivå innen 2050. Det vil si at vi i den vestlige verden innen den tid må kutte våre utslipp med rundt 90% for å klare holde oss til 2 gradersmålet som sier at med de kuttene beskrevet over så kan vi klare stabilisere oss på et nivå med 2 graders gjennomsnittlig temperaturøkning sammenlignet med førindustrielt nivå. Inkluderer vi selvforsterkende effekter så blir det enda mer dystert, da må vi kutte klimagassutslipp med 90% innen 2030 i Norge. Skal man ha noen som helst mulighet til å klare dette så bør man da kutte med 50% av 1990-nivå innen 2020.

Petroleumsbasert energi er nøkkelen her. Vi mennesker har gjort oss totalt avhengig petroleumsbasert energi til; oppvarming av hus, luftfart, bil, skipsfart og energiforedling til elektrisk energi gjennom gasskraftverk. Det at vi i tillegg har nådd Peak Oil (verdensomspennende topp i oljeutvinning) gjør at vi både bør og må tenke nytt. En storstilt omstilling til fornybar energi er tvingende nødvendig og det med èn gang. Ja visst vil det få konsekvenser for verdensøkonomien også, men her har ledende aktører innen oljeindustrien en gyllen mulighet til å ta ledelsen i en omstilling til fornybar energi, de har enorme økonomiske ressurser som kan settes inn i forskning og utvikling mot fornybar energi. Jeg tror også det vil være opportunt av politiske miljøer å bidra med å gi incentiver til en slik omstilling. Det vil være absolutt nødvendig å vise politisk vilje til å bruke de verktøy man har for å styre industrien i en slik retning at man får til produksjon av biler som kan drives på alternative energikilder som ikke forurenser. Dette kan være hydrogen, etanol, elektrisk energi og så videre.

En annen versting i energisløsing er oppvarming av eiendomsmasse, både kontorbygg, offentlige bygg og privatboliger. I områder der det er hensiktsmessig, bør det settes i gang en storstilt satsning på fjernvarme koblet til søppelgjenvinning etter modell av flere store tyske byer som for eksempel Hamburg og Køln. Dette er prosjekter som har enorme kostnadsrammer, men som på sikt vil betale seg tilbake mangfoldig både med tanke på klimagassutslipp og energieffektivisering.

De tiltak vi er nødt til å sette i verk for å klare målsetningene jeg var inne på over er mange, store og tunge. Utfordringen blir å ta tak i dette her og få en solid forankring. Det kan og må la seg gjøre men krever politisk vilje til å fatte beslutninger som i nåtid vil måtte være upopulære men som på sikt vil være til det beste. For er det èn ting som er sikkert så er det at vi blir bare flere og flere på jorden samtidig som nye industrialiserte land vokser frem som for eksempel Kina og India som også tilfeldigvis er verdens to mest folkerike land. Skal vi klare få disse med oss på en ambisiøs og tung satsning så er det av avgjørende betydning at man i den vestlige verden viser vilje til å ta de tyngste løftene siden vi også er dem som har nytt mest godt av snart 150 år med vanskjødsel.

Sånn avslutningsvis så er det utrolig passende å ta inn over seg indianerhøvdingen Sitting Bull sine visdomsord da han ble invitert til den amerikanske presidenten i sin tid for å selge rettighetene til jorden der de bodde. ”..for hvem er vel jeg til å selge deg noe som ikke er mitt? Jeg har ikke fått landet av mine forfedre, jeg bare låner det av mine etterkommere.”

Reklamer

Stikkord: , , , , , , , , , ,

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s


%d bloggere like this: