Posts Tagged ‘datalagringsdirektivet’

Datalagringsdirektivet og reservasjonsretten i EØS.

september 27, 2009

I morgen, mandag 28.september skal regjeringspartiene sette seg ned og reforhandle regjeringsplattform for de neste fire årene. En viktig del av dette bør være synet på Datalagringsdirektivet og hvorvidt Norge skal bruke reservasjonsretten mot direktivet, slik vi har adgang til gjennom EØS-avtalen.

Hva er så Datalagringsdirektivet? Dette er et direktiv som pålegger norske tjenestetilbydere innenfor telekommunikasjon og internett å lagre all informasjon om deg som kunde i to år. Dette betyr at alle eposter, all sms og telefontrafikk og alle dine nettbesøk skal lagres slik at myndigheten kan spore hvor du har vært, hvem du har snakket med og hva du har meldt til hvem og når. Datalagringsdirektivet ble vedtatt i EU 15.mars 2006.

Så hvorfor er Datalagringsdirektivet så farlig? Direktivet er kanskje den største trusselen mot personvernet i Norge vi noensinne har sett. Dette er et stort steg på veien mot overvåkningssamfunnet hvor myndigheten kan spore alle borgernes aktiviteter. Ikke bare er det et komplett bilde for myndighetene, men hva med datainnbrudd hos tjenestetilbyderne? Da kan plutselig uvedkommende få tilgang til uante mengder med informasjon om andre mennesker og misbruke dette. Eller hva med illojale ansatte hos tjenestetilbyderne som kan finne på å selge informasjon?  Summen av alt dette gjør Datalagringsdirektivet ekstremt farlig. Det kan virke som politikerne i EU i all sin iver etter å gjøre en god handling har handlet i det ondes hensikt.

Tilbake til situasjonen i Norge. Venstre og Sosialistisk Venstreparti har programfestet at man vil Norge skal bruke reservasjonsretten sin mot Datalagringsdirektivet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet har landsstyrevedtak på det samme mens Høyre er tilhenger og Arbeiderpartiet ikke har tatt stilling til saken. Man kan bare håpe at SV og SP i Soria Moria II kan klare å få med seg Arbeiderpartiet på å bruke reservasjonsretten, slik at Datalagringsdirektivet ikke blir en del av norsk lov. Det skyles også å legge til at tjenestetilbyderne i det store og hele også har uttrykt stor skepsis til dette direktivet og de implikasjoner det vil ha.

Reklamer

Datatilsynet leverer på personvern!

juni 9, 2009

Dagbladet skriver i dag om Datatilsynet som pålegger alle internettleverandører å slette persondata etter tre uker. Dette er fantastiske nyheter for oss som er opptatt av personvern. Politiet kommer raskt på banen og klager sin nød samtidig som de kaller det en ”gavepakke til de kriminelle”. Det politiet åpenbart ikke forstår er at de lett kan få fullmakter til å gjennomføre overvåkning ved spesielle tilfeller, men at man setter en stopper for blankofullmakten til å overvåke Ola og Kari Nordmann og deres nettvaner.

Det er en lett å tenke seg at det selvfølgelig er greit om politiet skal ha fri fullmakt til å overvåke hvem de vil når de vil for å kunne hindre kriminalitet, men det er også noe som heter personvern. I dag har ikke politiet myndighet til å drive overvåkning av folk i deres hjem med avlyttingsutstyr og spionkameraer, men de mener åpenbart at det er greit å få frie rettigheter til å kunne overvåke nordmenn i deres hjem over internett?

Jeg er medlem i Venstre, og partiets politikk for personvern er èn av årsakene til at jeg er venstremedlem. Internett gir uante muligheter, også muligheter for overvåkning, mistanke og mistillit. Det viktigste man kan gjøre i politikken er å verne om internett og sørge for at borgerne har samme friheter og rettigheter på internett som ute i det virkelige samfunnet.

I sin iver etter å gjøre godt, virker det som politiet ber om en presedens som er ganske skremmende i all den tid man tilsidesetter borgernes rettigheter til personvern.

Heldigvis har vi et sterkt og tilstedeværende Datatilsyn i Norge som følger opp og passer på våre rettigheter og friheter til personvern også på internett.

Det er også blitt nevnt i debatten at mange land velger å følge EU sitt Datalagringsdirektiv. Heldigvis har ikke Datalagringsdirektivet blitt ratifisert i Norge og forhåpentligvis konkluderer man med at det ikke er EØS-relatert slik at vi slipper å ta stilling til det, siden det finnes nok av politiske partier i Norge som er glad i sentralstyring og overvåkning.

For alle frihetselskende mennesker som setter personvernet høyt vil jeg anbefale denne linken.