Posts Tagged ‘folkeavstemning’

Venstre – EU – Personvern

mars 27, 2009

Begge sider i Venstre har nå begynt kampen om EU frem mot landsmøtet etter påske. Personlig er jeg EU-tilhenger men jeg ønsker allikevel ikke denne fokusen på EU i Venstre nå. Det diskuteres heftig hvilken tilnærming Venstre skal ha til EU, men jeg frykter mest av alt at kampen vil være mer ødeleggende enn konstruktiv. De siste årene har jasiden og neisiden i partiet vært jevnstore og man har klart leve sammen i en slags harmoni. Nå spisser debatten seg til og det er tre alternativer man skal ta stilling til. Et klart ja, et klart nei og en mellomløsning hvor man fortsetter med dagens tilknytningsløsning gjennom EØS.

For meg så er det litt underlig at man i begge leire har så sterke ønsker om en avklaring når man vet at organisasjonen som en helhet er delt ganske nøyaktig på midten og uansett hva man faller ned på så vil man skyve fra seg halve organisasjonen. Når man har en organisasjon som er delt ganske nøyaktig på midten så skulle jeg gjerne sett at man forholdt seg tl dette i en så viktig sak. For det første så snakker vi om en folkeavstemning, da blir det litt absurd at Venstre med et knappest mulig flertall den ene eller andre veien skal anbefale ja eller nei til folket. Det eneste moralske riktige for en liberal organisasjon som Venstre vil være å ikke anbefale det ene eller andre når man vet at en slik anbefaling vil representere et knappest mulig flertall.

Til de på neisiden som kommer drassende med personvern og datalagringsdirektivet vil jeg bare si at man kanskje burde ryddet litt i egen hage også. Norge er sammen med Sverige det eneste landet i verden som opererer med personnummer som gjør det utrolig lett for de aller fleste å følge deg. Av behagelighetshensyn så ønsker man ikke gjøre noe med det, men om man skal være prinsippielle rundt personvern så burde man definitivt se på personnummer og den utstrakte bruken av dette.

Håper landsmøtet i Venstre klarer å komme med en god og ryddig holdning til EU som ikke ødelegger organisasjonen eller splitter folket. Personlig skulle jeg helst sett at man ikke diskuterte EU på landsmøtet nå men heller tok det som en separat prosess i et ikkevalgår slik at man kunne fått full fokus på det. Skal man derimot mene noe så håper jeg man kommer fram til en løsning som er fornuftig og god for en liberal organisasjon hvis syn på saken er delt ganske nøyaktig på midten.

Reklamer

EU – tidenes solidaritetsprosjekt.

mars 27, 2009

Etter siste folkeavstemning om EU har det skjedd mange og store endringer både i Norge og i EU. De to største endringene i EU sett med mine øyne er de store utvidelsene som har funnet sted siden jernteppets fall og intern enighet om en radikal miljøpolitikk.

Selv skiftet jeg holdning til EU en eller annen gang over årtusenskiftet. Mye av min grunn for å gå fra nei til ja lå dengang i utvidelsene østover. For meg var det essensielt at EU var tilgjengelig for alle europeiske land som oppfylte gitte kriterier i forbindelse med demokrati, folkestyre og respekt for menneskerettigheter. Nå omfatter EU stort sett alle europeiske land som ønsker være del av unionen. De har et felles indre marked og en egen, sterk valuta og felles miljøpolitikk.

Det blir stadig viktigere i en globalisert verden å tenke større for å håndtere vanskelige utfordringer knyttet til miljø og klima. Klimagasser har som kjent ingen nasjonalitet og kjenner ingen landegrenser. Direkte konsekvenser av endringer et sted vil raskt vises andre steder. EU er en sterk pådriver for forpliktende internasjonale klimaavtaler og er mer progressiv enn for eksempel Norge i sin klimapolitikk.

Sammen med klimapolitikken har utvidelsen østover gjort EU til tidenes solidaritetsprosjekt. EU jobber med intern utjevning, sikkerhet, utvikling og stabilitet til alles beste. For meg blir det litt underlig å stå på sidelinjen som nordmann og si at vi ikke ønsker å bidra til fremgang og velstand i Europa fordi det er viktigere å holde på særrettigheter innenfor fiskeri spesielt men også landbruk. EU er absolutt ikke rosenrødt på alle områder, men det er pokker meg ikke Norge heller. I EU virker også viljen til endring være langt større og sterkere enn i Norge.

EU er solidaritetsalternativet og klimaalternativet.