Posts Tagged ‘fremmedfrykt’

Newsflash: Innvandrere har ”norske” verdier.

mars 29, 2010

Nettavisen skriver i dag at 90% av innvandrerne mener demokrati, ytringsfrihet og likestilling er viktige verdier. 95% av ”nordmenn” sier det samme. Dette forteller meg at integreringen fungerer rimelig godt i Norge. Selvfølgelig er det rom for å gjøre det enda bedre, men slike tall viser at uansett hvor man kommer fra så har man en felles plattform i forhold til en del bærende prinsipper for hvordan man vil at samfunnet skal være.

Det skal bli interessant å se hva snikislamiserte Martin Kolberg og Per-Willy Amundsen fra henholdsvis AP og FrP har å si til dette. Tallene i undersøkelsen er forøvrig hentet en undersøkelse som Sentio gjorde for den flerkulturelle nettportalen Utrop blant et representativ utvalg for det flerkulturelle Norge.

Jeg skal ærlig innrømme at jeg ble overrasket over hvor likt verdisettet er i undersøkelsen, dette er åpenbart en positiv overraskelse som forteller meg at vi tross våre utfordringer, har gjort en god jobb med integrering. Med dette som utgangspunkt så håper jeg at vi i framtiden kan få en litt annen holdning til det å diskutere integrering. Det er ingen tvil om at vi har kommet langt, samtidig som det er en god del som gjenstår.

Personlig tror jeg at gjennom et sterkere fokus på integrering i skolen og mer hjelp til de som trenger det, åpenbart er veien å gå. Dersom man faller ut av skolen som innvandrer tror jeg veien videre i samfunnet er mange ganger så lang og tung som for en etnisk nordmann. Skolen er en viktig arena for dannelse, uansett hvilken bakgrunn man har. Her lærer man i fellesskap om et verdisett som man tar med seg videre i livet. Dette handler om hvordan man behandler hverandre, samhandling, dialog og respekt for hverandre og autoriteter. Skolen har sånn sett to viktige funksjoner, det ene er å gi deg en basiskunnskap som gjør at du kan ta deg videre i samfunnet og skaffe deg den utdannelsen du vil. Det andre er et fundament for å forstå hvordan man skal fungere sammen med andre mennesker utfra et felles verdisett.

Klarer vi dette så skal FrP og andre få komme med så mye skremselspropaganda de bare vil, men den vil uansett bare prelle av fordi vi vet at det er feilaktige påstander. Eksempelvis så har Per-Willy Amundsen tidligere kommentert at etnisk norske vil være i mindretall i Osloskolen i nær fremtid. Ved flere Osloskoler er dette situasjonen allerede i dag, allikevel scorer Osloskolene høyt på nasjonale prøver og er generelt blant de beste i landet. Dette betyr åpenbart at det er andre årsaker enn fremmedkulturelle som utgjør trusselen mot en god skole.

Med ønske om en mer nyansert og løsningsorientert integreringsdebatt i fremtiden.

Reklamer

Frp spiller «innvandrervisa» under valgarrangement.

juni 9, 2009

Det er for meg rimelig patetisk at Frp velger å spille av ”innvandrervisa” under et valgarrangement på torget i Porsanger. Låten er i og for seg morsom og full av ironi den. Låtens opphavsmann sier også selv at den er ment som et ironisk lite spark til en del mennesker som ikke evner å se individer men stort sett omtaler mennesker i grupper.

Det som gjør det hele så latterlig når det gjelder Frp er nettopp det at det er de som blir harselert med og da vitner det om dårlig smak å spille av denne låten. Opp gjennom historien har Frp hele tiden stått for en holdning til flyktninger og asylsøkere som er rimelig annerledes enn de fleste andre politiske partier i varierende grad. Derfor blir det så veldig feil at de velger å bruke denne låten i et valgarrangement.

Låten tar jo for seg mange morsomme elementer som Frp åpenbart ikke forstår. Blant annet omtaler låten ”Ayatollah” som kommer fra Iran. Ayatollah er en hederstittel for høyt rettslærde innenfor sjiaislam og ikke noe egennavn i seg selv, og har du tittelen Ayatollah er det særdeles lite sannsynelig at du skulle være interessert i å søke asyl i Norge for å si det sånn. ”Hakan Sükür” fra Tyrkia er derimot et egennavn. Det er navnet til en av Europas beste fotballspillere gjennom nittitallet som har vært profesjonell fotballspiller i flere av de største lagene i Europa og har sikkert mer penger i banken enn de fleste nordmenn. ”Hong og Kong” fra Vietnam er jo også en morsom harselering med Frp sine åpenbare kunnskapshull da Hong Kong var britisk kronkoloni frem til 1997, da området ble gitt til Kina. Men det er klart Skippagurra er sikkert et mer kjent sted for Frp enn hva Hong Kong er, så hva kan man vente?

Hele seansen vitner om Frp sin gjennomgående mangel på gangsyn og anstendighet. Dette er et parti som livnærer seg på fremmedfrykt og sleivspark til de mest vanskeligstilte i samfunnet.