Posts Tagged ‘høyre’

Venstre sørgelig alene om åpenhet og offentlighet.

juni 17, 2009

Jeg må bare få si at jeg har behov for å lufte ut litt. Jeg har sittet i budsjettkonferanse i bydel St.Hanshaugen i Oslo i dag og irritert meg noe voldsomt over alle andre partiers behov for å gjennomføre lukkede budsjettkonferanser. Bydelsutvalgslederen fra Arbeiderpartiet synes ikke det var problematisk i det hele tatt at arbeidsutvalget i bydelen hadde definert dette som et formøte og sånn sett kan kalle det et uformelt møte og gi seg selv alle rettigheter til å kreve det lukket for borgerne. Det er problematisk for meg som folkevalgt at de jeg representerer ikke får vite hva jeg står for og stemmer over som deres representant, ei heller hvilke innspill jeg kommer med til bydelsadministrasjonen på vegne av de som stemte på meg. Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt synes det er helt greit å slippe måtte ta den byrden det er å fortelle sine velgere hvorfor de valgte å gjøre de reduksjonene de gjorde fordi økonomien i bydelen krever reduksjoner.

I åpenheten og offentlighetens navn så burde alle slike møter være offentlige og åpne. I all den tid premissene for et budsjettarbeid holdes hemmelig så er hele budsjettarbeidet en lukket affære. Borgerne blir presentert for et ferdig vedtatt budsjett og det er hva de får vite om budsjettbehandlingen slik det fungerer i dag. Som politiker er du valgt av borgerne for å representere borgerne, det at de med denne praksisen ikke får vite hva ”deres” representanter stemmer i prioriteringssaker eller hvilke saker de spiller inn som særskilt viktige eller hva de prioriterer som salderingsposter så har vi ikke lengre et åpent demokrati. Dette er et problem.

Det har vokst seg fram en ukultur hvor de fleste partiene synes det er så mye mer behagelig å kunne gjemme seg bak ”formøte”-metodikken og andre metoder for å kreve møter lukkede for borgerne, enn å faktisk vise hvilke prioriteringer de vil gjøre, både i gode og mindre gode dager. Det er ingen tvil om at det er vanskelig å sitte og prioritere kutt i offentlige budsjetter, men når vi ikke har mer penger å rutte med så må vi allikevel gjøre den jobben vi er satt til å gjøre. Det er noe i det presten sier om ”gode som onde dager”..

Reklamer

Solheims janusansikt

mai 21, 2009

Løftene var mange og klare når den rød-grønne regjeringen tiltrådte, spesielt var det mange fagre og fine løfter om miljø- og klimasatsningen. Derfor er skuffelsen også enorm når løfte etter løfte brytes og miljøpolitikken blir dårligere og dårligere.

Det paradoksale i hele situasjonen er at miljøvernminister Solheim virker å bruke all sin tid på å advare oss mot Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og andre som han mener er klimaverstinger, samtidig som hans egen regjering:

  • Vedtar utbygging av Goliat
  • Åpner gasskraftverk på Kårstø uten CO2-rensing
  • Velsigner StatoilHydros engasjement i Tjæresandprosjektet i Canada
  • Månelandingen på Mongstad

Det er åpenbart at Solheim forsøker å fremstille SV som et miljøparti, men når du sitter som miljøvernminister og blir presset fra skanse til skanse i monumentale miljøsaker så blir det nesten litt patetisk å si at en stemme til SV er en stemme til bedre miljø- og klimapolitikk.

Dersom du er så opptatt av klima- og miljøpolitikk så burde du bedt borgerne stemme på Venstre, Erik Solheim. Sentrumsregjeringen til Bondevik ble historisk som den første regjeringen som noensinne har gått av på en miljøsak, Venstre la det som et ufravikelig krav at man kunne ikke sitte å administrere en utbygging av gasskraftverk uten CO2-rensing. I Venstre er ikke fagre løfter om miljø- og klimapolitikk kun for festskrifter, men noe man står ved.

Regjeringen og miljøvernminister Solheim vil redusere norske klimagassutslipp. Dette er kjempeflott, men hvorfor tillater man da utbygging på Goliat? For å gjøre ting verre så er byggetillatelsen gitt uten krav om elektrifisering, slik at man istedenfor bruker gasskraft uten CO2-rensing. Dette er jo selvfølgelig ikke noe problem, Norge skal allikevel være et foregangsland på miljø gjennom kjøp av klimakvoter fra andre land. Miljøpolitikken til de rødgrønne og Solheim baserer seg altså i all sin helhet på kjøp av syndeforlatelse i form av klimakvoter fra andre land. Som bistandsminister finner Solheim sikkert en fin måte å ta kreditt for dette på også, kjenner jeg han rett. Utfordringen er at klimagasser ikke kjenner landegrenser, og Norge må sammen med alle andre land redusere sine utslipp.