Posts Tagged ‘klima’

Derfor kan ikke Venstre sitte i regjering sammen med FrP.

mai 23, 2009

Jeg håper alle som lurer på hvorfor Venstre har vært så klare på at det er umulig å sitte i regjering med FrP,  så Siv Jensen sin partiledertale i går.

Fra talerstolen får hun seg til å si at Europa trenger energi og at løsningen er å øke utvinningstakten på norsk sokkel. –Hvorfor skal det være galt å tjene penger på å tilby Europa den gassen og oljen de vil ha? Spurte Jensen retorisk. Jo hør nå her, Siv Jensen, jeg skal gjøre det veldig klart for deg hvorfor dette er en veldig dårlig ide. Jordkloden er i ferd med å overopphetes og hele verden, minus FrP, har forstått at dette er menneskeskapte klimaendringer. Fossil energi er den absolutt største bidragsyteren til global oppvarming og en eskalerende klimakrise. Det at Siv Jensen får seg til å si at verden ikke har en klimakrise eller finanskrise men en energikrise, viser hvor blond denne dama er. At hun i tillegg får seg til å foreslå økt oljeutvinning i nye områder som den norske løsningen på energikrisen er bare vanvittig. Det er ingen tvil om at vi vil stå overfor utfordringer innenfor energisektoren men løsningen ligger i fornybar, ikke fossil energi. Derfor kan ikke Venstre sitte i regjering med FrP.

Innenfor samferdsel så vil FrP redusere og fjerne bil- og bensinavgifter. Venstre har gitt osloborgerne månedskort til 550 kr, get the drift? Løsningen er ikke billigere biler og billigere bensin. Løsningen er mer, bedre og billigere tog samt incentivordninger til å velge lavutslippsbiler samt en storstilt satsing på infrastruktur for elbiler og hydrogenbiler fremfor firefelts motorvei mellom Hammerfest og Lindesnes. Løsningen er fornybar energi, ikke fossil energi. Løsningen er mer tog og mindre bil. Derfor kan ikke Venstre sitte i regjering sammen med FrP.

Ikke et FrP landsmøte uten å sparke til mennesker med en annen hudfarge enn Siv Jensens, ei heller denne gangen. FrP snakker som om vi har innvandring til Norge i dag, vel viten om at vi har hatt innvandringsstopp siden midten av 70-tallet. Norge har forpliktet seg internasjonalt gjennom blant annet FN til å ta imot kvoteflyktninger i tillegg til asylsøkere som kommer til Norge og søker om beskyttelse fra drap, folkemord, tortur og voldtekt. Siv Jensen tok til orde for å reforhandle internasjonale konvensjoner, da kan man begynne spekulere hva slags internasjonale konvensjoner hun ønsker å reforhandle dersom FrP kommer i regjering?  Det er ganske klart hva slags syn FrP har på mennesker som kommer fra andre kulturer, og det er ganske klart hva slags syn Venstre har på mennesker som kommer fra andre kulturer. Da Siv Jensen stod på talerstolen og rakket ned på asylsøkere og våre nye landsmenn til stormende jubel fra landsmøtesalen brakte det frem ganske mange rare assosiasjoner i meg. For 70 år siden var det en kortvokst mann med en frekk liten snørrfanger nede i Sentral-Europa som brukte samme retorikk og samme konklusjon. Da hjalp det nok heller ikke at FrP sitt valg av fargebruk med gjennomgående sort/hvitt/rødt automatisk fikk meg til å tenke på et Tyskland under Hitlers ledelse.

Der hvor FrP hater mørkhudede og ignorerer miljøet for å hente ut kortsiktig økonomisk profitt så er Venstre partiet som ser andre kulturer og hudfarger som en berikelse for vårt samfunn. Venstre tar miljøutfordringene på alvor og vil aldri forhandle bort kortsiktig økonomisk profitt for et langsiktig mål om bærekraftig utvikling. Takk Siv, for at du gjorde det så veldig klart for meg og andre hvorfor Venstre aldri, ALDRI kan sitte i regjering med FrP.

Reklamer

Solheims janusansikt

mai 21, 2009

Løftene var mange og klare når den rød-grønne regjeringen tiltrådte, spesielt var det mange fagre og fine løfter om miljø- og klimasatsningen. Derfor er skuffelsen også enorm når løfte etter løfte brytes og miljøpolitikken blir dårligere og dårligere.

Det paradoksale i hele situasjonen er at miljøvernminister Solheim virker å bruke all sin tid på å advare oss mot Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og andre som han mener er klimaverstinger, samtidig som hans egen regjering:

  • Vedtar utbygging av Goliat
  • Åpner gasskraftverk på Kårstø uten CO2-rensing
  • Velsigner StatoilHydros engasjement i Tjæresandprosjektet i Canada
  • Månelandingen på Mongstad

Det er åpenbart at Solheim forsøker å fremstille SV som et miljøparti, men når du sitter som miljøvernminister og blir presset fra skanse til skanse i monumentale miljøsaker så blir det nesten litt patetisk å si at en stemme til SV er en stemme til bedre miljø- og klimapolitikk.

Dersom du er så opptatt av klima- og miljøpolitikk så burde du bedt borgerne stemme på Venstre, Erik Solheim. Sentrumsregjeringen til Bondevik ble historisk som den første regjeringen som noensinne har gått av på en miljøsak, Venstre la det som et ufravikelig krav at man kunne ikke sitte å administrere en utbygging av gasskraftverk uten CO2-rensing. I Venstre er ikke fagre løfter om miljø- og klimapolitikk kun for festskrifter, men noe man står ved.

Regjeringen og miljøvernminister Solheim vil redusere norske klimagassutslipp. Dette er kjempeflott, men hvorfor tillater man da utbygging på Goliat? For å gjøre ting verre så er byggetillatelsen gitt uten krav om elektrifisering, slik at man istedenfor bruker gasskraft uten CO2-rensing. Dette er jo selvfølgelig ikke noe problem, Norge skal allikevel være et foregangsland på miljø gjennom kjøp av klimakvoter fra andre land. Miljøpolitikken til de rødgrønne og Solheim baserer seg altså i all sin helhet på kjøp av syndeforlatelse i form av klimakvoter fra andre land. Som bistandsminister finner Solheim sikkert en fin måte å ta kreditt for dette på også, kjenner jeg han rett. Utfordringen er at klimagasser ikke kjenner landegrenser, og Norge må sammen med alle andre land redusere sine utslipp.

Hva skjedde med Venstre og EU?

april 26, 2009

Helgen 24.-26.april hadde Venstre landsmøte i Stavanger. Partileder Lars Sponheim brukte sin innledende tale til landsmøte med å svakt hinte om at han var gått fra å være EU-motstander til å være EU-tilhenger. Tilhenger av et EU etter finanskrisen og et EU som inkluderte Tyrkia som et symbol på den muslimske verden.  Personlig hadde jeg mye av det samme utgangspunktet når jeg i sin tid endret standpunkt i forhold til EU.

Unge Venstre og flere andre pressgrupper jobbet hardt for å snu Venstre fra nei til ja i forkant av, og under landsmøtet. Man var i disse leirene rimelig sikker på at man hadde klart å snu stemningen i Venstre og at man skulle få det ja man så lenge har villet ha. Man hadde bare ikke regnet med strategen Sponheim og hans evne til å påvirke.

Da Sponheim under EU-debatten står på talerstolen og snakker om at han er en Ja-mann som ikke ser noen grunn til å søke EU-medlemsskap sålenge man har en finanskrise og Tyrkias medlemsskap på hold så klarte aldri Ja-aktivistene å gripe tak i dette og snu noe negativt til noe positivt.

Jeg snudde til Ja i etterkant av østutvidelsen på begynnelsen av dette årtusen, for meg var det essensielt at EU skulle være tilgjengelig for alle land i Europa som var i stand til å oppfylle visse prinsippielle krav i forhold til menneskerettigheter. For meg så er EU tidenes solidaritetsprosjekt og klimaprosjekt. Der hvor Sponheim fikk lov til å så en tvil om hvordan EU var i stand til å håndtere finanskrisen og utvidelsen mot Tyrkia. Det er helt meningsløst å skulle stå på utsiden med et gigantisk oljefond og se på EU i internt fellesskap jobbe seg ut av finanskrisen som Norge i veldig stor grad er skjermet for. Har det noen gang i historien vært et tidspunkt hvor EU trenger Norge så er det nå. Winston Churchill sa det best under andre verdenskrig «Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country». Norge og nordmenn må slutte å spørre hva EU kan gjøre for oss, men hva vi kan gjøre for EU.

Der hvor Norge de siste tyve årene har vært mest opptatt av å sylte ned mest mulig oljepenger i et fond som skal sikre vår fremtid har EU brukt store summer penger på å integrere europeiske land inn i en union til fellesskapets beste. Den Europeiske Union er uten tvil tidenes solidaritetsprosjekt som bruker enorme summer penger på å øke velstanden gjennom storstilte satsinger på infrastruktur, primærnæring, økonomisk bærekraft og demokratiutvikling blant medlemslandene. Hva har Norge gjort her? Ingenting. Hva kunne vi gjort? Er det ikke på tide vi slutter å være så jævlig norske og navlebeskuende?

I Europeisk sammenheng så ler man nærmest av Norge som klimanasjon. I Norge så er det åpenbart typisk å være best, bare så synd dette egentlig er en påstand som kun lever i norsk underbevissthet. Norge har mye å lære av EU når det gjelder klimautfordringer. I Venstre er det bred forståelse for at klimagasser ikke kjenner landegrenser, det er kjempeviktig med overnasjonale avtaler og samarbeid. Som et steg på veien mot globalt bindende avtaler så vil EU være et helt naturlig steg på veien for å skape god miljøpolitikk. Så kan man spørre seg om det lønner seg å stå utenfor EU og se på eller være med å forme morgendagens klimapolitikk på internasjonalt nivå.

Argumentet om at man skal stå på utsiden og se på mens man venter på at noe skal bli så bra at vi kan bli med er noe av det feigeste politiske standpunktet et menneske kan ha. Stort sett alle politikere er politisk aktive fordi de vil være med å skape endringer ved å påvirke, hvordan kan man da forsvare å skulle stå på utsiden mens man venter på noe bedre? Dette er bare rett og slett feigt.

I utgangspunktet kan man ha respekt for de som mener EU er negativt for lokaldemokrati, men hvem er det egentlig som tror at EU er interessert i å detaljeregulere hva som foregår i Indre Trangvik? Se for eksempel på EU i dag, man har medlemsland som er monarkier og republikker, som har mange forskjellige former for lokaldemokrati blant dem men ingen av dem ser ut til å ha store problemer med dette. Poenget er at EU overhode ikke er interessert i å intervenere i lokalpolitikk i medlemslandene. EU jobber i all hovedsak med overnasjonale spørsmål og lar medlemslandene fikse de andre tingene selv. Overnasjonale spørsmål i forhold til kriminalpolitikk, markedstilganger, arbeid, utdanning, miljøpolitikk, klimapolitikk og samferdsel. Her har Norge mye å lære og hente fra EU, kanskje på tide å slutte fungere som en parasitt gjennom EØS-avtalen og ta steget inn i EU der hvor Norge hører hjemme?

EU – tidenes solidaritetsprosjekt.

mars 27, 2009

Etter siste folkeavstemning om EU har det skjedd mange og store endringer både i Norge og i EU. De to største endringene i EU sett med mine øyne er de store utvidelsene som har funnet sted siden jernteppets fall og intern enighet om en radikal miljøpolitikk.

Selv skiftet jeg holdning til EU en eller annen gang over årtusenskiftet. Mye av min grunn for å gå fra nei til ja lå dengang i utvidelsene østover. For meg var det essensielt at EU var tilgjengelig for alle europeiske land som oppfylte gitte kriterier i forbindelse med demokrati, folkestyre og respekt for menneskerettigheter. Nå omfatter EU stort sett alle europeiske land som ønsker være del av unionen. De har et felles indre marked og en egen, sterk valuta og felles miljøpolitikk.

Det blir stadig viktigere i en globalisert verden å tenke større for å håndtere vanskelige utfordringer knyttet til miljø og klima. Klimagasser har som kjent ingen nasjonalitet og kjenner ingen landegrenser. Direkte konsekvenser av endringer et sted vil raskt vises andre steder. EU er en sterk pådriver for forpliktende internasjonale klimaavtaler og er mer progressiv enn for eksempel Norge i sin klimapolitikk.

Sammen med klimapolitikken har utvidelsen østover gjort EU til tidenes solidaritetsprosjekt. EU jobber med intern utjevning, sikkerhet, utvikling og stabilitet til alles beste. For meg blir det litt underlig å stå på sidelinjen som nordmann og si at vi ikke ønsker å bidra til fremgang og velstand i Europa fordi det er viktigere å holde på særrettigheter innenfor fiskeri spesielt men også landbruk. EU er absolutt ikke rosenrødt på alle områder, men det er pokker meg ikke Norge heller. I EU virker også viljen til endring være langt større og sterkere enn i Norge.

EU er solidaritetsalternativet og klimaalternativet.