Posts Tagged ‘siv jensen’

Regjeringsprat

juli 16, 2009

Siden det er sommer og det meste står stille så kan jeg benytte anledningen til å skrive litt om valget og hva som mest sannsynelig kommer til å skje etter 14.september.

Gitt forutsetningen at man får et borgerlig flertall etter valget, samt at Høyre og Fremskrittspartiet ikke får rent flertall alene vil mest sannsynelig følgende scenario utspille seg. Jens og Arbeiderpartiet vil ikke være interesserte i å sitte med regjeringsmakten når man har et borgerlig flertall i stortinget, derfor vil Jens søke avskjed hos kongen og peke på Siv Jensen som den største aktøren i en borgerlig konstellasjon. Siv Jensen vet at Venstre sammen med KrF, AP, SV og SP vil stemme ned tiltredelseserklæringen hennes og derfor vil hun si til kongen at han må snakke med Erna Solberg.

Kongen vil så ta kontakt med Solberg som da vil forsøke danne regjering med Venstre og KrF. Jens og Arbeiderpartiet vil ha mye lettere for å akseptere en slik regjering enn en regjering med FrP. I valget mellom disse to borgerlige alternativene vil Jens velge det ”lesser evil” i hans øyne og dermed gi flertall for tiltredelseserklæringen til Erna Solberg. Fordelen, og ulempen om du vil, med Arbeiderpartiet er at de har en tradisjon for partipisk slik at parlamentarisk leder i AP til enhver tid har hele partigruppen med seg i voteringer. Dermed er det duket for en ny Høyre/sentrumsregjering bestående av Høyre, KrF og Venstre. Dette vil på langt nær være den største blokken i det politiske landskapet, men det vil være den mest styringsdyktige med handlingsrom både til høyre og venstre for seg.

Den store jokeren her vil være FrP. Mest sannsynelig vil Siv Jensen opptre med en harmdirrende tone og være sjokkert og indignert i lengre tid fremover, siden hun som den største på borgerlig side ikke kommer inn i en borgerlig regjering. Jensen vil stå overfor en situasjon hvor hun kan velge å gjøre FrP til en konstruktiv samarbeidspartner for en borgerlig regjering, eller oppføre seg som en trass liten treåring overfor regjeringen. Det er ingen tvil om at hun har mest å hente på å vise storhet og bidra konstruktivt til å skape god politikk for Norge de neste fire årene, både fordi hun da vil vise en side av FrP man så alt for sjelden har sett, men man kan heller ikke utelukke at hun isolerer seg fullstendig og tvinger regjeringen til å søke budsjettsamarbeid med AP.

Jeg tror og håper at FrP vil vise storsinnethet fordi de åpenbart har mest å tjene på det i det lange løp, om fire år kan det godt være at FrP sammen med Høyre kan oppnå rent flertall og da få sin etterlengtede inntreden i regjeringskontorene. Ved å tvinge en Høyre/sentrumsregjering til å søke budsjettsamarbeid med AP så svikter FrP borgerlig side og de vil indirekte gi AP stor påvirkning på den politiske kursen de neste fire årene, samtidig som de vil marginalisere sin egen påvirkning.

Reklamer

Polarisering i kulturpolitikken.

juli 6, 2009

Både Siv Jensen og Trond Giske virker å ha en viss egeninteresse i å polarisere kulturpolitikken. De vet at begge vil tjene på å holde kulturdebatten seg imellom uten å la andre med mer nyanserte syn på kulturpolitikk få delta.

Jensen vil gjerne fjerne det meste av statsstøtte til kulturlivet i Norge fordi hun ser at Heidi Hauge, Sputnik, Ole Ivars og annen bensinstasjonsmusikk ikke mottar støtte men allikevel selger godt av CD`er til 50 kr stykke når den jevne FrPer skal på campingtur til Sørlandet.

Giske vil gjerne samle all makt i kultur-Norge direkte underlagt seg selv slik at han kan få lov til å definere hva som er god kultur og hvilke folk som skal hjelpe han bestemme hva som er god kultur. Summa summarum så har vi Giske som ønsker å sentralisere og drive mikro- management i kulturlivet, og Jensen som vil fjerne all statlig støtte til kulturlivet.

Det finnes alternativer, gode alternativer. Et desentralisert kulturliv er et levende kulturliv. En klok mann sa en gang at kunsten med politikk er å gi folket det de ikke visste de ville ha. Det samme kan sies om kultur og derfor er det så viktig med desentralisering i kulturlivet. Det finnes veldig få eksempler på kunstnere som har kommet seg fram uten noen form for støtte, være seg om det er fra private sponsorer eller gjennom offentlige støtteordninger, derfor er det også veldig viktig at vi legger til rette for ordentlige støtteordninger for kunstnere.

De siste årene har vi sett flere og flere bra norske filmer bli produsert, dette er et resultat av målrettet satsning rundt en filmskole som utdanner dyktige produsenter og regissører samtidig som man gjennom statlige støtteordninger er med på å bære risikoen for større filmprosjekter. Dette har blant annet resultert i Max Manus, som jeg tror de fleste vil si er en virkelig bra film.

Et annet eksempel på Trond Giskes sentraliseringsbehov gir seg også utslag i hans iherdige kamp for samlokalisering av Nasjonalmuseene til Vestbanen. Kunstmiljøet selv, med bred støtte fra folket, vil gjerne beholde Nasjonalgalleriet i dets historiske bygning på Tullinløkka. Det er trist at debatten rundt framtiden til Nasjonalmuseet blir behandlet i et underutvalg i regjeringen og ikke i Stortinget slik at man kan få en åpen og bred debatt rundt temaet og innholdet.

De som er opptatt av at kultur skal være mer enn Heidi Hauge til en femtilapp på nærmeste Shellstasjon og de som mener at god kultur ikke kan vedtas i regjeringskontorene bør åpne øynene for alternativer til Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Vil du vite mer om Venstres kulturpolitikk kan jeg anbefale deg å lese mer her.

Derfor kan ikke Venstre sitte i regjering sammen med FrP.

mai 23, 2009

Jeg håper alle som lurer på hvorfor Venstre har vært så klare på at det er umulig å sitte i regjering med FrP,  så Siv Jensen sin partiledertale i går.

Fra talerstolen får hun seg til å si at Europa trenger energi og at løsningen er å øke utvinningstakten på norsk sokkel. –Hvorfor skal det være galt å tjene penger på å tilby Europa den gassen og oljen de vil ha? Spurte Jensen retorisk. Jo hør nå her, Siv Jensen, jeg skal gjøre det veldig klart for deg hvorfor dette er en veldig dårlig ide. Jordkloden er i ferd med å overopphetes og hele verden, minus FrP, har forstått at dette er menneskeskapte klimaendringer. Fossil energi er den absolutt største bidragsyteren til global oppvarming og en eskalerende klimakrise. Det at Siv Jensen får seg til å si at verden ikke har en klimakrise eller finanskrise men en energikrise, viser hvor blond denne dama er. At hun i tillegg får seg til å foreslå økt oljeutvinning i nye områder som den norske løsningen på energikrisen er bare vanvittig. Det er ingen tvil om at vi vil stå overfor utfordringer innenfor energisektoren men løsningen ligger i fornybar, ikke fossil energi. Derfor kan ikke Venstre sitte i regjering med FrP.

Innenfor samferdsel så vil FrP redusere og fjerne bil- og bensinavgifter. Venstre har gitt osloborgerne månedskort til 550 kr, get the drift? Løsningen er ikke billigere biler og billigere bensin. Løsningen er mer, bedre og billigere tog samt incentivordninger til å velge lavutslippsbiler samt en storstilt satsing på infrastruktur for elbiler og hydrogenbiler fremfor firefelts motorvei mellom Hammerfest og Lindesnes. Løsningen er fornybar energi, ikke fossil energi. Løsningen er mer tog og mindre bil. Derfor kan ikke Venstre sitte i regjering sammen med FrP.

Ikke et FrP landsmøte uten å sparke til mennesker med en annen hudfarge enn Siv Jensens, ei heller denne gangen. FrP snakker som om vi har innvandring til Norge i dag, vel viten om at vi har hatt innvandringsstopp siden midten av 70-tallet. Norge har forpliktet seg internasjonalt gjennom blant annet FN til å ta imot kvoteflyktninger i tillegg til asylsøkere som kommer til Norge og søker om beskyttelse fra drap, folkemord, tortur og voldtekt. Siv Jensen tok til orde for å reforhandle internasjonale konvensjoner, da kan man begynne spekulere hva slags internasjonale konvensjoner hun ønsker å reforhandle dersom FrP kommer i regjering?  Det er ganske klart hva slags syn FrP har på mennesker som kommer fra andre kulturer, og det er ganske klart hva slags syn Venstre har på mennesker som kommer fra andre kulturer. Da Siv Jensen stod på talerstolen og rakket ned på asylsøkere og våre nye landsmenn til stormende jubel fra landsmøtesalen brakte det frem ganske mange rare assosiasjoner i meg. For 70 år siden var det en kortvokst mann med en frekk liten snørrfanger nede i Sentral-Europa som brukte samme retorikk og samme konklusjon. Da hjalp det nok heller ikke at FrP sitt valg av fargebruk med gjennomgående sort/hvitt/rødt automatisk fikk meg til å tenke på et Tyskland under Hitlers ledelse.

Der hvor FrP hater mørkhudede og ignorerer miljøet for å hente ut kortsiktig økonomisk profitt så er Venstre partiet som ser andre kulturer og hudfarger som en berikelse for vårt samfunn. Venstre tar miljøutfordringene på alvor og vil aldri forhandle bort kortsiktig økonomisk profitt for et langsiktig mål om bærekraftig utvikling. Takk Siv, for at du gjorde det så veldig klart for meg og andre hvorfor Venstre aldri, ALDRI kan sitte i regjering med FrP.