Posts Tagged ‘solheim’

Oljesand og dobbeltmoral.

september 23, 2009

Den 13. og 14.september gikk det norske folk til urnene for å velge hvem som skal styre landet de neste fire årene. I valgkampen ble det ikke plass til å diskutere spesielt mye annet enn om det var Jens eller Jensen som skulle styre i Norge den neste fireårsperioden.

Viktige politiske saker som klimakrisen ble det ikke plass til i valgkampen. Miljøpolitikk er alltid et farlig tema for en sittende regjering fordi det er så utrolig lett å peke på alle områdene som blir neglisjert eller alle sakene hvor man har vært nødt til å prioritere arbeidsplasser, økonomisk vekst eller andre hensyn foran miljø. Gjennom å gjøre denne valgkampen til en statsministerduell mellom Jens og Jensen så klarte man effektivt å drepe alle forsøk på å diskutere politikk og spesielt miljø. Den rødgrønne regjeringen har mange svin på skogen når det gjelder miljø- og klimapolitikk, men få er så graverende som dobbeltmoralen man utviser i diskusjonen om oljesand.

StatoilHydro, med den norske stat ved regjeringen som majoritetseier, er tungt inne i oljesandprosjekter i Canada. Utvinning av råolje fra tjæresand eller oljesand som det populært kalles er sterkt forurensende og i tillegg ekstremt kostbart med dagens teknologi. Helge Lund, konsernsjef i StatoilHydro, har forfattet en kronikk til forsvar for sitt engasjement i oljesand i Canada hvor han peker på energirealitetene som selve fundamentet for dette engasjementet. Det paradoksale i denne kronikken er hans ukuelige teknologioptimisme når det gjelder oljesand, mens han er langt mer tilbakeholden i sin optimisme rundt fornybar energi. Dette er trist, men på langt nær så trist som å høre olje- og energiminister Terje Riis-Johansen proklamere at han ”ikke hadde tenkt å legge to pinner i kors” for å stoppe StatoilHydros engasjement i Canada. Dette kan da ikke tolkes på noen annen måte enn at regjeringen støtter StatoilHydro sitt oljesandprosjekt. For dersom de ikke hadde støttet dette så ville de kunnet bruke sin makt som majoritetseier til å stoppe dette prosjektet, noe de altså har valgt å ikke gjøre.

Norge gir gjennom samarbeidet ”Olje for utvikling” bistandsmidler til utvinning av råolje fra oljesand på Madagaskar. Bistands- og miljøvernminister Erik Solheim benekter at Norge støtter dette sterkt forurensende prosjektet og presiserer at Norge bruker sin rolle til å informere og gi råd om miljø samtidig som man ikke kan legge seg opp i hvordan et suverent land velger å utvikle sine naturressurser. ”Vi støtter ikke utbygging av oljesand. Vi vil redusere de negative følgene om et slikt prosjekt skulle bli satt i gang. Vår oppgave er å sette myndighetene på Madagaskar i stand til å forvalte sin egen olje slik at den bidrar til kampen mot fattigdom i landet.” Sier Erik Solheim.

Da blir jeg litt forundret. På den ene siden sier Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen at han ikke vil legge to pinner i kors for å stoppe StatoilHydro sitt engasjement i Canada, mens på den andre siden sier Bistands- og miljøvernminister Erik Solheim at man ikke støtter utbygging av oljesand. Spørsmålet blir da hvem av disse to ministrene i den samme regjeringen som taler på vegne av regjeringen og hvem som har rett i sine påstander. Uansett taper miljøet.

Reklamer

Solheims janusansikt

mai 21, 2009

Løftene var mange og klare når den rød-grønne regjeringen tiltrådte, spesielt var det mange fagre og fine løfter om miljø- og klimasatsningen. Derfor er skuffelsen også enorm når løfte etter løfte brytes og miljøpolitikken blir dårligere og dårligere.

Det paradoksale i hele situasjonen er at miljøvernminister Solheim virker å bruke all sin tid på å advare oss mot Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og andre som han mener er klimaverstinger, samtidig som hans egen regjering:

  • Vedtar utbygging av Goliat
  • Åpner gasskraftverk på Kårstø uten CO2-rensing
  • Velsigner StatoilHydros engasjement i Tjæresandprosjektet i Canada
  • Månelandingen på Mongstad

Det er åpenbart at Solheim forsøker å fremstille SV som et miljøparti, men når du sitter som miljøvernminister og blir presset fra skanse til skanse i monumentale miljøsaker så blir det nesten litt patetisk å si at en stemme til SV er en stemme til bedre miljø- og klimapolitikk.

Dersom du er så opptatt av klima- og miljøpolitikk så burde du bedt borgerne stemme på Venstre, Erik Solheim. Sentrumsregjeringen til Bondevik ble historisk som den første regjeringen som noensinne har gått av på en miljøsak, Venstre la det som et ufravikelig krav at man kunne ikke sitte å administrere en utbygging av gasskraftverk uten CO2-rensing. I Venstre er ikke fagre løfter om miljø- og klimapolitikk kun for festskrifter, men noe man står ved.

Regjeringen og miljøvernminister Solheim vil redusere norske klimagassutslipp. Dette er kjempeflott, men hvorfor tillater man da utbygging på Goliat? For å gjøre ting verre så er byggetillatelsen gitt uten krav om elektrifisering, slik at man istedenfor bruker gasskraft uten CO2-rensing. Dette er jo selvfølgelig ikke noe problem, Norge skal allikevel være et foregangsland på miljø gjennom kjøp av klimakvoter fra andre land. Miljøpolitikken til de rødgrønne og Solheim baserer seg altså i all sin helhet på kjøp av syndeforlatelse i form av klimakvoter fra andre land. Som bistandsminister finner Solheim sikkert en fin måte å ta kreditt for dette på også, kjenner jeg han rett. Utfordringen er at klimagasser ikke kjenner landegrenser, og Norge må sammen med alle andre land redusere sine utslipp.