Posts Tagged ‘st hanshaugen’

Venstre vil føre tilsyn med NAV Sosial på St. Hanshaugen

april 8, 2011

I 2010 gjennomførte Helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med de sosiale tjenestene i kommuner og bydeler. 50 kommuner og bydeler ble kontrollert og i 45 av 50 kontroller ble det avdekket lovbrudd.

Dette betyr at det i 90% av kontrollene ble avdekket lovbrudd hos den delen av det offentlige Norge som håndterer de svakest stilte i samfunnet. Dette skal være kilde til stor bekymring for politikere og byråkrater for slik kan vi ikke ha det.

Rapporten fra Helsetilsynet er en direkte slakt av NAV Sosial som enhet, man påpeker manglende kunnskap hos ansatte, mangel på rutiner og ferdigheter. Man feiltolker retningslinjer og gir ikke brukerne den servicen de har rett på. I mange tilfeller avviser man søknader på feil grunnlag og det er avdekket svært mange avvik knyttet til mottak, behandling og vurdering av søknader om sosial stønad.

I Oslo ble NAV Sosial i bydel Nordre Aker, Sagene og Bjerke sjekket og kun Nordre Aker gikk fri for anmerkninger. Som en konsekvens av dette har Venstre i bydelsutvalget på St. Hanshaugen bedt om at man foretar en intern kontroll av NAV Sosial på St. Hanshaugen for å se hvordan forholdene er i vår bydel. Dette er også Helsetilsynets anbefaling i deres rapport.

Dersom det viser seg at NAV St. Hanshaugen ikke leverer etter lover og forskrifter så må vi som ansvarlige politikere gripe inn og rette opp. Borgerne skal få den hjelpen de har rett på, det skulle bare mangle i et av verdens rikeste land. Venstre på St. Hanshaugen lover å følge nøye med.

Venstre har i stortingsvalgprogrammet for perioden 2009-2013 tatt til orde for å innføre borgerlønn for sosialhjelpsmottakere. Dette er det nok vrient å få gjennomslag for i inneværende periode men på sikt så håper jeg at flere partier blir med på forslaget slik at vi får røsket opp det onde med roten. I mellomtiden må vi som ansvarlige politikere gjennomføre tilsynsansvaret vårt og sørge for at borgerne får den hjelpen de har rett på.

Reklamer

Venstre med de beste trafikkløsningene

april 7, 2011

For et par uker siden var jeg ute i lokalavisen etter at St. Hanshaugen Venstres programkomite hadde sluttført sitt arbeide med utkast til lokalt valgprogram. Vi har ambisiøse planer for kommende fireårsperiode i bydelen vår.

Vi står overfor en eksplosiv vekst i antall innbyggere i Oslo de neste årene. Da er det viktig å tenke helhetlig og smart innenfor byutvikling, herunder trafikkplanlegging. Det er bred enighet om at fremover skal det satses tungt på sykkel i Oslo. Dette er kjempeviktig. For å få til alle disse ambisiøse planene for sykkel så må vi få på plass et kommunalt parkeringsselskap. Med et kommunalt parkeringsselskap har man verktøyet man trenger for å kunne foreta en storstilt satsing på sykkel.

Dette selskapet vil være ansvarlig for å planlegge underjordisk parkering rundt omkring i bydelen og byen slik at man får ryddet gateplan for parkerte biler. Mange vil kanskje tenke at dette kommer til å bli kostbart for bileierne, men det stemmer ikke. Med innføring av beboerparkering så vil bydelens beboere få tilgang på rimelig, underjordisk parkering.Mange skulle kanskje ønske at man reduserte antallet parkeringsplasser og som sådan tvang bilister til å selge bilen sin. Venstre har ingen tro på at dette er en god løsning. Det skal være lov å eie bil på St. Hanshaugen.

Med bilene trygt parkert i underjordiske parkeringsanlegg har man sikret tilgjengelig plass i gatebildet til å kunne utvide med egne, dedikerte sykkelveier slik som det allerede er vedtak om. Her får syklistene god plass sammen med fotgjengere og bilister.

Den ene store utfordringen er å få med seg AP, SV og Rødt på at vi opparbeider tilstrekkelig med underjordisk parkering slik at man får ryddet gateplan. Den andre store utfordringen er å få med seg Høyre og Frp på at vi oppretter et kommunalt parkeringsselskap, selve verktøyet for den helhetlige trafikkplanleggingen. Deretter blir det også en utfordring å få Høyre og Frp med seg på en permanent ordning med beboerparkering, slik at bydelens beboere får parkert bilene sine til en pris som ligger godt under markedspris.

Venstre på St. Hanshaugen vil sammen med Venstre i bystyret jobbe for å få på plass disse vedtakene. Syklistene i Oslo har blitt neglisjert alt for lenge, også av Venstre, nå må vi få gjort noe med det og vi har planene klare. Utfordringen går til de andre partiene, er dere med?

De konkrete vedtakene som må på plass er som følger:

  • Permanent ordning med beboerparkering
  • Opprettelsen av et kommunalt parkeringsselskap
  • Oppfølging av allerede vedtatte planer for sykkel