Posts Tagged ‘stortinget’

Regjeringsprat

juli 16, 2009

Siden det er sommer og det meste står stille så kan jeg benytte anledningen til å skrive litt om valget og hva som mest sannsynelig kommer til å skje etter 14.september.

Gitt forutsetningen at man får et borgerlig flertall etter valget, samt at Høyre og Fremskrittspartiet ikke får rent flertall alene vil mest sannsynelig følgende scenario utspille seg. Jens og Arbeiderpartiet vil ikke være interesserte i å sitte med regjeringsmakten når man har et borgerlig flertall i stortinget, derfor vil Jens søke avskjed hos kongen og peke på Siv Jensen som den største aktøren i en borgerlig konstellasjon. Siv Jensen vet at Venstre sammen med KrF, AP, SV og SP vil stemme ned tiltredelseserklæringen hennes og derfor vil hun si til kongen at han må snakke med Erna Solberg.

Kongen vil så ta kontakt med Solberg som da vil forsøke danne regjering med Venstre og KrF. Jens og Arbeiderpartiet vil ha mye lettere for å akseptere en slik regjering enn en regjering med FrP. I valget mellom disse to borgerlige alternativene vil Jens velge det ”lesser evil” i hans øyne og dermed gi flertall for tiltredelseserklæringen til Erna Solberg. Fordelen, og ulempen om du vil, med Arbeiderpartiet er at de har en tradisjon for partipisk slik at parlamentarisk leder i AP til enhver tid har hele partigruppen med seg i voteringer. Dermed er det duket for en ny Høyre/sentrumsregjering bestående av Høyre, KrF og Venstre. Dette vil på langt nær være den største blokken i det politiske landskapet, men det vil være den mest styringsdyktige med handlingsrom både til høyre og venstre for seg.

Den store jokeren her vil være FrP. Mest sannsynelig vil Siv Jensen opptre med en harmdirrende tone og være sjokkert og indignert i lengre tid fremover, siden hun som den største på borgerlig side ikke kommer inn i en borgerlig regjering. Jensen vil stå overfor en situasjon hvor hun kan velge å gjøre FrP til en konstruktiv samarbeidspartner for en borgerlig regjering, eller oppføre seg som en trass liten treåring overfor regjeringen. Det er ingen tvil om at hun har mest å hente på å vise storhet og bidra konstruktivt til å skape god politikk for Norge de neste fire årene, både fordi hun da vil vise en side av FrP man så alt for sjelden har sett, men man kan heller ikke utelukke at hun isolerer seg fullstendig og tvinger regjeringen til å søke budsjettsamarbeid med AP.

Jeg tror og håper at FrP vil vise storsinnethet fordi de åpenbart har mest å tjene på det i det lange løp, om fire år kan det godt være at FrP sammen med Høyre kan oppnå rent flertall og da få sin etterlengtede inntreden i regjeringskontorene. Ved å tvinge en Høyre/sentrumsregjering til å søke budsjettsamarbeid med AP så svikter FrP borgerlig side og de vil indirekte gi AP stor påvirkning på den politiske kursen de neste fire årene, samtidig som de vil marginalisere sin egen påvirkning.

Reklamer

Lovløse tilstander på internett.

juni 2, 2009

I dagens nettutgave av Dagbladet skrives det om at ”fildelingsjegerne” i advokatfirmaet Simonsen har søkt om forlenget konsesjon til å overvåke fildelere og fungere som politi og påtalemakt på internett. Hva er det egentlig som skjer med politikerne og Datatilsynet når man åpenbart har et slikt hull i lovverket?

Det bør være klinkende klart at aktiviteter som foregår på norsk territorie skal underlegges norsk lov og norsk politi. Slik det har foregått til nå hvor advokatfirmaet Simonsen har fått utvidede fullmakter til å leke politi på internett og overvåke privatpersoner i deres egne hjem kan vi ikke ha det. Hva blir det neste steget dersom dette her får lov til å skape presedens? Det er en relativ skremmende tanke. For det første så er det personvernprinsippet, private aktører har nå fullmakt til å overvåke deg og din aktivitet i ditt hjem. Hvor er personvernet? Samtidig er det sterkt bekymringsverdig at man plutselig har en slags privat franchise av det å drive etterforskning og påtale som ellers i kongeriket kun er tillagt politiet i henhold til norsk lov.

Jeg håper vi med det første kan få på plass et lovverk som klart og tydelig regulerer etterforskning og påtalemyndighet også på internett og som er klinkende klar på at dette kun skal kunne tillegges politiet og ikke private aktører som et hvilken som helst advokatfirma eller lignende. Venstre har vært veldig tydelige på dette og jeg håper resten av det politiske miljøet på Stortinget kan slutte seg til Venstres politikk på området og få på plass et regelverk som fratar private aktører enhver mulighet til å etterforske og overvåke på internett etter eget forgodtbefinnende. Det offentlige, representert ved politiet, har klare retningslinjer i forhold til skjellig mistanke og helt sett med regler de er nødt til å følge i sin kriminalitetsbekjempelse. Det at private aktører som ikke er bundet av et slikt regelverk skal få lov til å fungere som et slags politi på internett er sterkt bekymringsfullt.

Slike konsesjoner er en sterk svekkelse av rettsstaten og definitivt ikke noe som er et land som Norge verdig. I likhet med Ove Skåra i Datatilsynet skulle jeg gjerne sett at flere norske politikere kom på banen og tok tak i saken slik at vi fikk på plass et rammeverk som sikrer personvernet og rettsstaten også på internett. Det må bli slutt på at advokatfirmaer skal få myndighet til å på eget initiativ kontakte internettleverandører for å få utgitt eiere av IP-adresser som de mener de kan knytte til fildeling og annen aktivitet på internett.

Jeg er glad for at mitt parti, Venstre, i hvert fall har tatt tak i situasjonen, så får jeg håpe andre også følger etter.