Posts Tagged ‘tjæresandprosjektet’

Reymert og SV sine miljøløgner, del 1.

august 28, 2009

«Hvorfor SV er et mer troverdig miljøparti enn Venstre» heter en bloggpost skrevet av Ingvild Reymert. Man trenger strengt tatt ikke mentalkapasitet på nivå med Einstein for å forstå hva hun forsøker å si, men hele innlegget blir relativt pinlig lesning full av faktafeil og påstander som ikke holder vann.

I uprioritert rekkefølge vil jeg ta for meg hennes påstander først;

  • «Venstre er uklare på hvilken regjering man vil støtte”.

-Venstre er klinkende klar på at den eneste regjeringen man vil støtte er en regjering bestående av Venstre, KrF og Høyre. Venstre vil ikke støtte noen slags form for regjering hvor FrP er en del av den, ei heller en regjering som SV er en del av.

  • «Venstre er også ihuga fan av frihandel, selv om vi vet at økt verdenshandel er en stor bidragsyter til klimagassutslippene og en stor trussel mot miljøet».

–         Når i alle dager har frihandel ført til økt verdenshandel? Frihandel er en form for handel uten hindringer eller fordeler i form av tollbarrierer og andre handelsvridende virkemidler. Hvordan dette har noe med økt eller redusert verdenshandel er for meg en fjern tanke. Forøvrig kan det legges til at jeg ikke oppfatter SV som noen motstander av frihandel i det siste.

Så til Reymert sin forherligelse av SV og deres resultater innen miljøpolitikken den siste fireårsperioden.  For det første så har ikke SV stoppet noen slags form for oljeboring i Lofoten og Vesterålen, snarere tvert imot. I skrivende stund foregår det seismikkskyting i det aktuelle området. Det vil si at oljeselskaper, med miljøvernministerens velsignelse, leter etter olje i områdene. Dette er noe ganske annet enn det Reymert forsøker gi inntrykk av, at SV har stoppet oljeboring i Lofoten Vesterålen. For hvorfor skal man bedrive seismikkskyting om hensikten ikke er å bore etter olje i det aktuelle området?

Det er prisverdig at SV også har bevilget 3 milliarder i året til å berge regnskogen, men det blir litt på feil premisser i all den tid SV også mener at klimakrisen løses ved å kjøpe klimakvoter fra andre land framfor å ta klimakutt i Norge. Klimagassutslipp kjenner ingen landegrenser, derfor er det viktig å fokusere på faktiske reduksjoner i utslippene. Her kjøper SV seg billig syndeforlatelse gjennom å kjøpe andre lands rett til å forurense. Dette er jo også besynderlig for et parti som har miljøvernministeren og bistandsministeren i samme person. Gjennom å kjøpe andre lands rett til å forurense så hindrer man også effektivt andre lands muligheter til å utvikle en industri og en egen lønnsom økonomi.

Jeg vil også spørre Reymert hva SV har gjort med Kårstø og Mongstad, når det gjelder CO2-rensing? Eller hva med å velsigne HydroStatoils involvering i tjæresandprosjekter i Canada? Er det slik at SVs grunnleggende filosofi dreier seg rundt ”out of sight, out of mind” – tankegangen?

Eller hva med Goliat? SV nevner aldri Goliat når de forteller om sin egen fortreffelighet innenfor miljøpolitikken. Goliat er planlagt midt i Barentshavet, eller matfatet til den siste bærekraftige torskestammen som finnes i verden. Ikke bare har de gått inn for Goliat, de har heller ikke satt noen krav om elektrifisering av sokkelen, så energien på Goliat hentes fra gasskraftverk ombord uten noen krav til rensing. Omtrent i samme åndedrag som de åpnet for Goliat så slengte de også på Jan Mayen, slik at man kan drive oljeutvinning på og rundt Jan Mayen, enda et sårbart område i nord. Hva er det for miljøparti?

Dette er bare noen eksempler på ting som SV gjerne ikke vil snakke om når de forsøker gi inntrykk av at de er så fantastisk dyktige  på miljø, eller hvor mye de har fått til i regjering med AP. For å si det slik, jeg er sikker på at SV har gått imot mye av det jeg har listet opp over, men de har tapt med stil i forhandlingene med AP og SP. Derfor er det så underlig at Reymert forsøker si at SV i regjering med AP og SP vil være noe som helst bedre enn Venstre i regjering med KrF og Høyre. I den sistnevnte konstellasjonen vil man i hvert fall ha to partier som er opptatt av miljø, mens SV er sørgelig alene om å tenke miljø sammen med AP og SP. Denne regjeringen har for øvrig også satt ny norgesrekord i antall konsesjoner på norsk sokkel, hvordan harmonerer dette med miljøpartiet SV?

For å fortsette påpeke Reymerts lemfeldige omgang med sannheter så kan vi se på klimaforliket som ble inngått mellom alle de seriøse partiene på Stortinget i fjor. Når regjeringspartiene møtte Høyre, KrF og Venstre så ba miljøvernminister Solheim Venstre, sammen med KrF og Høyre, om å dempe sine krav og forventninger fordi man aldri ville kunne klare levere, hvordan harmonerer dette med det ambisiøse miljøpartiet SV?

Det er skuffende at Reymert, som jeg personlig trodde hadde litt over gjennomsnittet med kunnskap og forståelse forsøker å svartmale Venstre som miljøparti samtidig som hun forherliger et SV som miljøbevegelsen også påpeker at er veldig langt unna å levere i henhold til forventninger og løfter. Om det er noen som har et forklaringsproblem innenfor miljøpolitikken så er det SV og ingen andre. Min oppfordring til Reymert og SV er å slutte ljuge om Venstre og heller fokusere på å levere i henhold til egne løfter og påstander.

Med et ønske om en fortsatt god valgkamp,

Torkild Strandvik.

Reklamer

SV og oljeutvinning i Lofoten Vesterålen.

mai 27, 2009

I Dagbladet står det å lese at «det blir tøffe tak mot Jens med et stort bildet av Kristin Halvorsen. Jeg stiller meg spørsmålet, hvor mye troverdighet har SV på miljøsaker etter at de i regjering gav konsesjon til utbygging av Goliat? Dette også uten elektrifisering men med eget gasskraftverk uten CO2-rensing ute på anlegget. Det er i og for seg greit at SV går til valg på nei til oljeleting i Lofoten og Vesterålen, men dersom de ikke tør sette ned foten for Goliat, hvordan skal man da ha troverdighet i forhold til Lofoten Vesterålen.

Det morsomme paradokset er at dersom SV faktisk mener for alvor at vern av Lofoten Vesterålen er så viktigs å burde de anbefale sine velgere å stemme Venstre siden Venstre er garantisten mot oljeutvinning i disse sårbare områdene. En stemme til SV vil være en stemme til en fortsatt rød-grønn regjering som med Arbeiderpartiet i spissen ikke bryr seg en millimeter om miljøet. Se bare for eksempel på Goliat, Tjæresandprosjektet i Canada, Kårstø uten CO2 rensing med mer. Venstre var medlem av en regjering som ble historisk som den første til å gå av på en miljøsak. SV virker å være så fornøyd med regjeringsmakt at de gjerne svelger kameler mothårs til frokost, middag og kvelds. Venstre vil også ha regjeringsmakt for å endre verden, men likheten mellom de to partiene stopper omtrent akkurat der. For Venstre vil det være uaktuelt å sitte i en regjering som går inn for ut utbygging av Lofoten Vesterålen og dette vet Høyre veldig godt. KrF og Venstre er klare motstandere mens dette ikke er en sak som er viktig nok for Høyre til å ikke akseptere et veto fra Venstre og KrF i et regjeringssamarbeid. Derfor bør de som bryr seg om vern av Lofoten og Vesterålen heller gi sin stemme til Venstre enn til SV.