Posts Tagged ‘togtrøbbel’

4-20-20 – Venstres togsatsing.

juni 2, 2009

Venstre har lansert en kampanje som man kaller 4-20-20. Dette er en kampanje for å investere i utbygging av jernbanenettverk fram mot 2020 for å få på plass en infrastruktur til å kunne kjøre tog mellom Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim på 4 timer, samt Oslo-Kristiansand på 3 timer.

Totalt sett vil dette etter omtrentlige beregninger beløpe seg til 45 milliarder i nyinvesteringer over to stortingsperioder frem til 2020 for å nå målet om 4 timers ruter fra Oslo til Bergen og Trondheim samt 3 timers rute fra Oslo til Kristiansand.

Dette er et kjempeløft som vil gjøre toget til et konkurransedyktig alternativ til fly mellom de største byene i Sør-Norge. Fire timer vil være omtrent samme tid som man bruker fra Oslo S til Gardermoen, innsjekking, ombordstigning, flyturen, landing og reise fra for eksempel Flesland til Bergen sentrum. Muligens vil fire timer være litt lengre tid men samtidig så sitter man komfortabelt på toget hele veien og har mulighet til jobbe eller slappe av mens toget tar deg direkte fra A til B istedenfor å hele tiden måtte stå på farten.

Deutsche Bahn har gjort en undersøkelse på hvor mye det vil koste å presse togtidene ned i ca. 2 timer og 5 minutter mellom Oslo og Bergen samt 2 timer og 25 minutter mellom Oslo og Trondheim. Dette prosjektet har en kostnadsramme beregnet til 367 milliarder, hvilket er nesten ti ganger så mye som Venstres forslag. Det som er unikt med Venstres forslag ligger i at man til en veldig stor grad benytter seg av eksisterende infrastruktur, men gjør en del endringer med flere dobbeltspor slik at tog kan passere hverandre uten stopp og noen nye prosjekter der hvor skinnegangen ikke er spesielt praktisk i dag som for eksempel ny Ringeriksbane.

Forskjellen mellom de to forslagene ligger i at Venstre i mye større grad ønsker å benytte seg av eksisterende traseer og gjøre en del oppgraderinger med noen nye delprosjekter der hvor det er hensiktsmessig slik at man klarer beholde flest mulige stopp underveis også. Prisdifferansen er substansiell og gjør at man ikke binder opp midler til tog som istedenfor kan benyttes til skole, helse og eldre. Samtidig sier det seg selv at investeringskostnadene også må reflekteres igjennom billettpriser og da er det rimelig åpenbart at et alternativ som er ti ganger billigere også vil gi rimeligere togbilletter, som er en viktig bidragsyter til å gjøre toget konkurransedyktig.

Uansett hvilken løsning man skulle falle ned på så vil det være et kjempeløft for miljø- og klima. Strekningene mellom Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim er i dag europas mest trafikkerte strekninger og det slippes ut enorme mengder med CO2 i prosessen med å fly passasjerer mellom disse byene. I en tid hvor klimakrisen preger nyhetsbildet og frustrasjonen over dårlige og dyre togtilbud er det viktig å gjennomføre en storstilt satsing på jernbane.

Som en del av den storstilte satsingen på tog som Venstre legger opp til så vil Intercity-triangelet mellom Lillehammer, Skien og Halden bli oppgradert slik at det ikke skal ta mer enn 80 minutter fra Oslo til noen av disse tre byene.  Dette ligger inne som en del av den helhetlige løsningen til Venstre og her vil man merke effekten også før 2020.

Venstre leverer bedre togtilbud til lavere pris samtidig som man beskytter miljøet.

Reklamer

Enda mer togtrøbbel…

mai 26, 2009

Nok en gang preger kaos i togtrafikken overskriftene i våre aviser. Venstre har som mål å doble antallet reiser med kollektivtransport i Norge innen 2020. Her er det kjempeviktig å bruke incentiver og økonomiske virkemidler som verktøy for å lykkes med målsetningen. Det viktigste man må gjøre nå i nærmeste framtid er å øke overføringene til jernbaneutbygging og kollektivtrafikk over statsbudsjettet. Uten penger er det umulig å oppgradere togsett og skinnegang til en standard som gjør det hensiktsmessig å benytte seg av tog for reisende.

Det kan vanskelig forsvares å be folk ta toget når man vet at toget sjelden går når det skal og at det generelt sett bare oppfattes som trøblete å ta toget fordi det enten har sporet av, ikke kommer når det skal, er innstilt på grunn av trøbbel med signalanlegg eller ledningenett. Løsningen er økte overføringer til jernbanen over statsbudsjettet, for jeg er rimelig sikker på at toget ville vært det foretrukne transportmidlet for pendlere i Osloregionen dersom man kunne være sikker på at toget går når det skal og at pris og kvalitet gjør det bedre enn å ta bilen.

I tillegg vil Venstre jobbe for dobbeltspor på strekningen Oslo-Ski og at du skal kunne reise mellom Oslo og Bergen/Trondheim på under fire timer innen 2020 og til Kristiansand på under 3 timer.  Fremtidens transportmiddel er toget dersom man kan gjøre det konkurransedyktig på tid og pris sammenlignet med fly og bil.